DHAMAKA ENTERTAINMENT
Baljit Sandhu
Phone: (714) 393 1586

Bimal Sandhu
Phone: (714) Dhamaka (342-6252)
Email: dhamakaentertainment@yahoo.com